NO.HARUNYAHYA.COMhttp://no.harunyahya.comno.harunyahya.com - Articles - Recently AddednoCopyright (C) 1994 no.harunyahya.com 1NO.HARUNYAHYA.COMhttp://no.harunyahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Allah har befalt muslimer å holde sammen, enhet er en plikt  

Alle muslimer utgjør én ummah.

«Dette er deres trossamfunn. ETT SAMFUNN ER DET! Og jeg er deres Herre, så tjen Meg!» MEN DE HAR SPLITTET OPP DETTE ANLIGGENDE SEG IMELLOM. Til Oss vender alle tilbake!  (Surat al-Anbiya’, 92-93)

HOLD DERE ALLE FAST I GUDS REP! UNNGÅ SPLITTELSER, og kom i hu Guds nåde mot dere den gang dere var fiender og Han forenet deres hjerter, slik at dere ved Hans nåde ble brødre. Dere var på kanten av Ildens avgrunn, og Han reddet dere fra den. Slik klargjør Gud sitt ord for dere, at dere må finne ledelse! (Surah Al ‘Imran, 103)

DE TROENDE ER JO BRØDRE, så ordne opp mellom deres to brødre, og frykt Gud, så dere må finne nåde. (Surat al-Hujurat, 10)

ADLYD GUD OG HANS SENDEBUD! AVSTÅ FRA KRANGEL MED HVERANDRE, så dere mister motet, og kampviljen blir borte! Vis standhaftighet! Gud er med de standhaftige. (Surat al-Anfal, 46)

Allah har befalt alle muslimer å kjempe sammen i enhet:

Hva er det med dere? At dere ikke vil kjempe for Guds sak, og for de svake, menn, kvinner og barn, som sier: «HERRE, FØR OSS UT FRA DENNE BY AV ILLGJERNINGSMENN, SEND OSS FRA DEG EN SOM KAN TA SEG AV OSS, EN HJELPER!» (Surat an-Nisa’, 75)

KJEMP MOT DEM TIL DET IKKE LENGER FINNES FORFØLGELSE, OG ALL RELIGION TILEGNES GUD! Men om de gir seg, så ser Gud visselig det de gjør. (Surat al-Anfal, 39)

(...) og som når de rammes av overgrep, HJELPER SEG TIL RETTE. (Surat ash-Shura, 39)

Gud holder av dem som kjemper for Hans sak på rad og rekke, SOM VAR DE EN KOMPAKT MUR. (Surat as-Saff, 4)

Muslimer skal kjempe og streve sammen som en enhet:

Gud har satt månedenes antall til tolv i Guds bok den dag Han skapte himlene og jorden: Fire av dem er fredlyste, dette er rett religion, gjør ingen urett mot hverandre i dem. MEN KJEMP ALLE MOT DE VANTRO, SÅ SOM DE ALLE KJEMPER MOT DERE, og vit at Gud er med de gudfryktige. (Surat at-Tawba, 41)

Muslimer skal kjempe sammen under ledelse av imamen:

Den gang du drog ut fra dine om morgenen OG LA DE TROENDE I KAMPSTILLINGER. Gud hører, vet. (Surah Al ‘Imran, 121)

HVOR MANGE PROFETER HAR VEL IKKE KJEMPET, OG MED TALLRIKE HJELPERE? Og de mistet ikke motet av det som rammet dem for Guds sak, de ble ikke grepet av svakhet og overgav seg ikke. Gud elsker de standhaftige. (Surah Al ‘Imran, 146)

DRA UT, LETTE ELLER TUNGE, OG GJØR INNSATS FOR GUDS SAK MED LIV OG EIENDOM! Dette er det beste for dere, om dere bare visste. (Surat at-Tawba, 41)

HØR PROFET! ANSPOR DE TROENDE TIL KAMP! Finnes det tyve standhaftige blant dere, vil de vinne over to hundre! Er det hundre blant dere, vil de overvinne tusen av de vantro! For de er folk som intet forstår! (Surat al-Anfal, 65-66)

 

 

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/158749/allah-har-befalt-muslimer-ahttp://no.harunyahya.com/no/Articles/158749/allah-har-befalt-muslimer-aTue, 19 Feb 2013 21:50:47 +0200
Opplegget til Antikrist, og hvordan vi vet at det er ham Reporter 1: I dag har vi snakket mye om Antikrist og hans opplegg, men generelt er folk jeg støter på veldig forvirret når det gjelder dette temaet. Hvem er Antikrist, hvordan ser han ut, har han kommet, og hva er opplegget til Antikrist? Vil du at jeg skal si litt om det? Siden vi ofte nevner dette.

Adnan Oktar: Hør her. Vet du hvordan vi kan kjenne igjen Antikrist? Ved hjelp av kjennetegnene hans. Det er også slik vi vil kjenne igjen Mahdi (as) – vi kjenner ham igjen ved å se på kjennetegnene. For eksempel sier vi at «denne mannen er en tyv», og en person kommer og spør meg hva jeg baserer det på. Jeg svarer og sier, «Kom og se på huset vårt, han brøt inn i det, se hvordan huset så ut etter at han hadde forlatt det; lommebøkene er tømt, hele huset er skadet, han stjal og stakk av med alt som er verdifullt.» Vi spør mannen om han gjorde det eller ikke. Han tilsto at han hadde gjort det. Hva kaller man denne handlingen? Det blir kalt tyveri. Om Antikrist sier vi, «Hva er det han gjør?» Han stjeler religionen, han er en religionstyv, trostyv. Derfor vil en person som stjeler tro og religion i denne verden bli kalt for Antikrist. Vi ser på Darwin. Har han, eller har han ikke stjålet troen til 99 prosent av menneskene i verden? Han har det. Det vil si at Darwin er en Antikrist. Når vi ser på måten beduizzaman snakker, forstår vi dette tydeligere. Beduizzaman sier at «materialisme og naturvitenskapelig filosofi», det er en sykdom som kommer fra Antikrists system, kalt darwinisme og materialisme slik det blir klart forstått. Hvis vi ser gjennom ahadith og vi ser at Antikrist ble beskrevet i detalj. Hva er hans spesifikasjoner? Han blander det som er rett med overtro. For eksempel er han en løgner, han blir kalt den lyvende, blinde Antikrist, ikke sant? En lyvende, blind Antikrist. Det er det han blir kalt. Den leksikalske betydningen av havnet hans betyr løgner. Han lyver, han villeder folk ved å lyve. For eksempel snakker han om sosial rettferdighet, om skjønnhet og bekvemmelighet, men han skader folk. Han skadet over 350 millioner mennesker rundt om i verden, og han stjal kjærlighet, hengivenhet, vennskap og broderskap fra menneskers hjerter. Han stjal troen, kjærligheten til Allah, følelsen av generøsitet. Han stjal alle gode kvaliteter som følger med det å være et menneske, han tok dem fra hendene deres. Dette er slik vi kan kjenne igjen Antikrist. Ellers ville det ikke vært på grunn av skriften på pannen hans eller noe, men vår Profet (saw) sa «Opplyst eller ikke, alle kan lese hva som står på dens panne». Hva betyr det? Det står ikke skrevet «tyv» på pannen til en tyv, men vi vet at han er en tyv på grunn av det som kjennetegner ham. Hvordan kan vi kjenne igjen Antikrist? Vi kjenner ham igjen ved å se på hans kjennetegn. Det samme gjelder Hazrat Mahdi (as), vi vil kjenne igjen ham også utifra kjennetegnene hans. Kjennetegnene hans er svært detaljert beskrevet for oss. Profeten vår (saw) beskrev hans fysiske utseende til den minste detalj, men til tross for det, vil vi kjenne igjen Hazrat Mahdi (as) på grunn av gjerningene hans. Hva er gjerningene hans? Han vil gi tilbake det tyven tok. Hvis tyven tok troen, vil han gi den tilbake. Hvis det var kjærlighet han tok, vil han gi det tilbake. Hvis det er vennskap, vil han gi det tilbake. En er tyven som stjeler; Antikrist, den andre er han som fanger tyven, lammer ham og redder menneskeheten. Han er helten, og vi kaller denne helten Hazrat Mahdi (as). Man vil forstå det utifra kjennetegnene hans. Den personen som gjør dette hvor som helst i verden, den som skal redde menneskene fra hendene til tyven, den personen er Hazrat Mahdi (as). Han som stjeler sjeler, troen, kjærligheten mennesker har, han er Antikrist.

Når vi ser på ahadith, ser vi at disse forklaringene gir mening. Som beskrivelsene sier, vil han ha et uflidd utseende, Darwin hadde også et uflidd utseende. Det blir sagt at han vil være kort og tettvokst, han er kort og tettvokst også. For eksempel blir det sagt at han vil være en bedrager, jeg mener både at han er en bedrager, og at han har utseendet til en, og han har en falsk himmel og et falskt helvetet. Dette blir forklart av beduizzaman. Han sier at ved hjelp av kasinoene, nattklubbene, paviljongene og underholdningsstedene, vil Antikrist villede folk. Det vil si gjennom ekteskapsbrudd, prostitusjon, narkotika, osv.

Islam er det totalt motsatte. Det forsvarer den virkelige underholdningen, den virkelige skjønnheten. Jeg mener ikke at Islam sier at man ikke kan ha underholdningssteder, det må det gjerne være så lenge de er legitime. Det vil si at det ikke skal være noe blodutgytelse eller handlinger forbudt i religionen, og at det ikke skal såre andre mennesker. Ellers forsvarer Islam underholdning. Allah vil at vi skal være glade i Koranen. Selvfølgelig vil vi være lykkelige, selvfølgelig vil vi være oppspilt av religionen. Gjennom troen får vi lidenskap og spenning. Livene våre skal nytes, de er fulle av glede og lykke, men vi vil være glade på grunn av kjærligheten vår til Allah. Vi vil ha glede på grunn av vår kjærlighet til Allah. For eksempel elsker jeg dere, og jeg gjør det som en manifestasjon av Allah, ikke sant? Jeg elsker dyr som manifestasjoner av Allah. Jeg elsker planter som manifestasjoner av Allah. Det er veldig viktig å føle kjærlighet for manifestasjonene av Allah. For eksempel når vi samles for å spise sammen; dette er en glede, en slags underholdning. Et annet eksempel er når jeg lytter til musikk og nyter det, og det er en form for lykke, men kun hvis man ikke skader andre, forårsaker smerte eller sorg, ikke kommer med falske anklager, ikke gjør noe oppbrakt eller redde – jeg kan fortsette på denne listen til neste morgen. Dette er tingene som muslimer ikke bør gjøre for underholdningens skyld, insha'Allah.

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/35968/opplegget-til-antikrist-og-hvordanhttp://no.harunyahya.com/no/Articles/35968/opplegget-til-antikrist-og-hvordanSat, 18 Dec 2010 16:33:07 +0200
Den sanne kilden til demokrati og ytringsfrihet er Islam Uansett hvordan man tenker, hvilken religion man følger, eller hvilket land man kommer fra, er  frihet det viktigste for alle menneskene i verden i dag. Mennesker holder seg friske så lenge de føler seg frie fysisk og mentalt, kan uttrykke seg fritt og leve slik de ønsker. En person som blir utsatt for press på noen måte i livet sitt, vil like etterpå begynne å miste freden, gleden og muligheten til å produsere. Hvis man tenker tilbake på de kalde, gledesløse uttrykkene, og tomheten i øynene til majoriteten av mennesker i Sovjet og Kina i nyere historie, vil man igjen huske på hvor viktig det er, i det menneskelige livet, gå tenke fritt og leve frie liv.

Frihet er en viktig del av det menneskelige livet og gjør livet bedre. Det er en velsignelse fra Allah til mennesker. Noen mennesker som ikke kjenner til morallæren i religionen, og spesielt Islam, eller tilegner seg kunnskap fra tvilsomme kilder og eksempler, kan høste alvorlige fordommer og feilaktige overbevisninger om dette emnet. Selv om det ikke er basert på kunnskap, tror likevel disse folkene at Islam vil innskrenke deres frihet og utfoldelse, ta fra dem tankene deres og kontrollere og innskrenke kunst og forskning. Fakta er at Islam er en religion som sikrer alle former for intellektuell frihet, i tillegg til trosfrihet og ytringsfrihet – som skal beskytte alle mulige slags folk, og enda viktigere, presenterer sann frihet til menneskene.

Likevel er det viktig å påpeke at Allah ønsker å gjøre det lett for oss, gi oss bekvemmelighet, lykke og glede. Allah gjør ikke noe galt mot folk. Religion, som er gitt oss av Allah, viser også mennesker veien til det mest fredelige, lykkelige, tryggeste, beste, mest komfortable og herligste livet. Det finnes ikke tvang i religion. En person tror på Allah og lever etter religion fordi samvittigheten hans forteller ham om Allahs eksistens og enhet. Religion blir akseptert av hjertet. Hvis en person blir tvunget til å leve et religiøst liv, vil ikke denne personen bli oppriktig og hengiven, og han vil ikke bli noe annet enn en hykler. Som vi blir fortalt om gjennom Koranen, er en hykler en person som fortjener Allahs straff og som er på bunnen av Helvetet. I tillegg skader de ikke bare seg selv, med deres uoppriktige og villedende natur, men de kan også skade samfunnet ellers.

Ingen muslimer ønsker å bidra til at dette skjer. Enhver muslim som følger morallæren i Koranen, er ansvarlige for å vise folk den sanne veien, å gjøre det som er godt og å ta avstand fra det som er ondt. Det betyr ikke at man skal tvinge folk til å tenke, leve, handle og kle seg som en selv. En muslim presenterer sannheten, og valget er opp til personen selv. Dette er det Allah pålegger oss i Koranen.

Ved siden av dette, ønsker en muslim at alle former for tanke- og trosfriheter skal fritt kunne bli uttrykt i samfunnet. Han respekterer meningene, synet og livene til andre mennesker. Han ønsker at systemer som ikke er i samsvar med etikken i religionen, og til og med sekulære, ateistiske ideologier og syn skal forklarer, slik at han kan svare på det på en vitenskapelig og ideologisk måte. Å forby syn og ideologier, å presse dem, er ikke riktig for en muslim. Tvert imot vil det føre til at dialog blir vanskeligere, i tillegg til den vitenskapelige striden. I et miljø hvor man åpent kan uttrykke tankene sine, vil religion lett kunne utvikle seg og få en sterkere posisjon.

Videre vet en muslim at alle mennesker lever det livet Allah ønsker for ham. Han vet at en ateist er en ateist fordi Allah ville det. Alternativt vet han at en ikke-troende ikke tror på Allah fordi Allah har bestemt at det skal være sånn. Derfor tror han at en person som tilhører en annen religion, gjør det fordi det er Allahs vilje. Han møter disse folkene med medfølelse, forståelse og hengivenhet. Han ønsker at de skal være frie til å uttrykke sine syn, akkurat slik som han selv er fri til å gjøre det. Han ønsker at de skal få leve slik de ønsker, og ha det lett, akkurat som han er fri til å tilbe Allah slik han ønsker. Dette betyr jo ikke at han skal akseptere umoralskhet eller ondskap, og se bort fra det, men han skal ikke sloss mot dem eller undertrykke den andre parten, presse dem eller hindre dem fra å snakke, skrive og fritt kunne uttrykke sine meninger. Tvert imot, bør han møte dem med tålmodighet, pene ord, sømmelighet, hengivenhet og respekt. Som vi sa tidligere, er ikke en muslim ansvarlig for hva andre mennesker velger, bortsett fra å invitere dem til sannheten. Det er Allah som leder en person. En person kan kun kalle noen til den sanne vei, men ikke gjennom undertrykkelse.

Som dere ser, finner man intellektuell frihet, trosfrihet og ytringsfrihet i Islam. Noen tror at demokrati entret den menneskelige historien med grekerne, men det er Allah som lærer mennesker om demokrati. Fra profeten Adam (as), har alle profeter vært genuine representanter for intellektuell frihet og respekt for andres syn. Essensen til alle de primære konseptene – rettsikkerhet, ikke presse andre, behandle alle som førsteklasses borgere, respektere og stole på andre mennesker, ikke dømme andre på grunn av deres overbevisninger, som er assosiert med demokrati, og er en del av religionens morallære. Gjennom historien har mennesker lært disse konseptene fra den rette religionen åpenbart av Allah, og vitnet til dens vakreste eksempler gjennom tidene hvor folk levde etter rettferdige religioner. Når vi ser på de tidene hvor folk ble undertrykt på grunn av deres meninger og deres ulike ideologier, medlemmer  av ulike religioner ble ydmykt, mens kunst, forskning og arkitektur døde ut. Mennesker mistet gleden over å leve, og ble nesten til roboter. Bokbål, mord, massakrer, etnisk rensning ble mer vanlig, og vi ser påvirkningen av sekulære, ateistiske ideologier, eller de som tolker religion med en radikal tankegang ved å distansere seg fra religionens essens.

Før vi forklarer bevisene på at når Allahs rettferdige religion blir praktisert i den formen som er åpenbart av Allah, at den sanne rettferdigheten, demokratiet, respekten og kjærligheten folk søker kan oppleves, har vi lyst til å minne om noen vakre, gode nyheter fra vår Profet (saw):

Veldig snart vil demokrati, enhet, kjærlighet, vennskap og fred, insha'Allah, dominere verden slik den aldri før har gjort gjennom historien, og folk vil oppleve glede, lykkesalighet og troens goder så mye de kan. Som man tydelig kan se fra versene, hadith av vår Profet (saw) og ordene til store, islamske lærde, er tiden vi lever i nå referert til som Endetiden. De vanskelige og utfordrende dagene av Endetiden vil ta slutt med profeten Jesus (as) og Hazrat Mahdi (as), og verden vil tre inn en ny, lys tid. (For mer informasjon om dette emnet, se www.awaitedmahdi.com). Å fortelle om Allahs enhet på den vakreste og viseste måten og introdusere mennesker til Islam slik det er beskrevet i Koranen, vil forberede grunnen for de vakre og lyse dagene som vil komme i nær fremtid. Vårt ønske er at Allah også bruker dette verket som et instrument for å oppnå det som diskuteres. Vi ønsker at dagene hvor vi ser «folk entrer Allahs religion i hopetall» vil komme så fort som mulig.

 

Demokrati er forståelsen av etikken ordinert av Allah: Mennesker vil anerkjenne det genuine demokratiet med dominansen av moraliteten i Islam

Adnan Oktar: Fort, hva vil skje i tiden til Hazrat Mahdi (as)? La meg forklare. Full frihet, fult demokrati, opplysthet, fred, kjærlighet, medlidenhet, brorskap, teknologi, forskning og kunst vil være på sitt høyeste. De vil eksistere slik de aldri har gjort før. Alle syn vil være fri. Alle meninger vil være frie. I denne verden eksisterer ikke engang bokstaven «d» for demokrati. Mennesker vil vite hva virkelig demokrati er, fordi de har fått (konseptet) demokrati fra Koranen. Det er fra vår profet Moses (as), profeten Abraham (as). Demokrati er svært gammelt, det kan spores tilbake til profeten Adam (as), profeten Noa (as). Det er en forståelse av moralitet som kommer fra de eldgamle profetene. En forståelse av moralitet pålagt oss av Allah. Det vil si, å gi frihet til alle syn. For eksempel, hva sier Allmektige Allah? Jeg søker tilflukt hos Allah fra Satan. «Du har din religion, og jeg har min religion.» Allah sier; «Det finnes ikke tvang i religion.» Det vil si, du kan verken fullføre bønnen hans eller be henne dekke til håret sitt. Du kan ikke blande deg inn i noe hos en annen person. Religion er kun et forslag. Du kan fortelle om den, og det er alt. Man lever ut sin religion gjennom kjærlighet. Når tvang kommer inn i likningen, kommer en hykler ut. De sier at, «Vi tvinger dem». Du kan bare vise til millioner av hyklere. Du kan etablere en fabrikk av hyklere. Ikke sant? En hykler er den dårligste skapningen på jorden. Vi vil komme på et så høyt nivå når det gjelder kunst at folk vil bli målløse. (I denne hadithen) sier vår Profet (saw) at selv de som ligger i gravene sine vil være misunnelige på dem. Selv de som er i gravene sine. Et slikt trygt miljø vil tre frem. For eksempel, «Kvinner drar til Madinah, Mekka og Damaskus helt alene.» Helt alene. I mørket, og med hendene sine frie. «Ingenting skjer», sier vår Profet (saw). «Selv rovdyr vil bli medfølende». Lydige. En slik utvikling vil skje insha'Allah. Konflikter, fanatisme, radikalisme, uredelighet, galskap, psykose, mafia, mord, terrororganisasjoner, ingenting av dette vil eksistere i tiden til Hazrat Mahdi (as). Fred, lykke og kjærlighet vil regjere, og alle våpner vil bli fjernet. Inkludert pistoler og rifler. Tankser, kanoner, alt vil bli smeltet, alt. Hvor kan du bruker våpen? Det må være i snøballkriger, det er det eneste. Som en spøk. Hvor skulle det vært krig, min bror? Hvorfor skulle folk drept hverandre? De er de uskyldige, rene slavene til Allah. Du kan utdanne dem, fortelle dem, og det er det. Sant? Mennesker vil tenke klarere. De vil konstruere arkitekturiske mesterverk så vakre at folk vil miste pusten. Nå ser vi firkantete bygninger som ser ut som fyrstikkbokser. Er dette bygninger i det hele tatt? Hvis du lager dem, så bruk litt ekstra krefter og konstruer noe vakkert. Ikke sant? For hver bygning som er konstruert, vil du tenke for deg selv at, «Jeg tror ikke noe vakrere enn dette noengang kan bygges.» De vil se på hverandre og si, «Dette er det vakreste noensinne». Legg merke til at verken en teateroppsetning eller en film, en god film eller et bilde kan produseres. Det finnes ikke, kunstnerisk talent har dødd ut i verden. Det finnes ikke lenger noen kunstnere... (Gaziantep Olay TV, 3. august, 2010)
 



Adnan Oktar: Ingen vil blande seg bort i det som er andres sak. «Hodet hennes er dekket, åpent». De bli så frie som de ønsker, det vil ikke bli noe sånt. Det vil si, ingen kan irettesette andre, fordi religion er frihet. Religion gir oss frihet, uavhengighet. Allmektige Allah sier, «lette dem for kjettingene som var rundt dem». Profeten vår (saw) sier de tunge kjettingene som er rundt ens kropp. Allmektige Allah sier at Koranen vil gjøre dette. Koranen fører ikke med seg kjettinger, den redder oss fra dem. Dette er en av religionens egenskaper. Den fremmer demokrati, frihet, uavhengighet. Press paralyserer personens sjel, det ødelegger det kunstneriske talentet, kunsten å skrive. For eksempel så jeg på TV forleden dag, om de eldgamle bygningene Europa, maleriene i dem. Man kan aldri reprodusere dem, eller lage nye. Det finnes dårlige imitasjoner av filmer. De kan bare ta bilder og vise frem bildene sine. Hvorfor? Talentet deres har forsvunnet. Hvorfor? Fordi de ikke elsker Allah, Allah har tatt makten i hjertene deres. Når kjærlighet forsvinner, forsvinner også vitenskap, alt forsvinner. Mannen er ikke sterk nok, han kan ikke gjøre det, han kan faktisk ikke gjøre det. Han kan heller ikke male eller konstruere en bygning, eller lage arkitekturiske kunstverk, ingenting av det. Legg merke til, for eksempel, selv i de gamle tyrkiske scenene – bortsett fra de med uanstendige scener – de hadde en form for eleganse over seg. Ikke sant? Der hadde man kvalitet. Hvorfor? Fordi de var de siste osmanske. De holdt vedlike de spirituelle verdiene. Så hadde man et vendepunkt, og nå har de ikke lenger noen makt, de kan ikke gjøre det. Verken kunstnere, skuespillere, ingen dukker opp. Kunst har forsvunnet, men jeg forteller dette for hele verden. Ikke bare for Tyrkia. De bygningene, for eksempel, de eldgamle kirkene var fantastiske, men selvfølgelig ikke de tingene som er relatert til gudløshet. Jeg adopterer dem ikke, selvfølgelig, men de tingene som er i samsvar med religionen, de er utrolige byggverk. Hvorfor? Fordi de lagde dem av kjærlighet til Allah. For eksempel de gamle moskeene. Kan de lage Sultanahmet? Bayazid-moskeen? Ikke sant? Kan de bygge Nur-i Osmania? De kan bare imitere dem. Med betong, etc. Men de er ikke vakre heller. Det er tydelig når man ser på dem. Ser man den overlegne, vakre konstruksjonen som rører sjelen? Alle disse og flere vil komme tilbake når Hazrat Mahdi (as) kommer, bare enda vakrere. Profeten vår (saw) sa at det vil bli som profeten Salomon (as) og Dhu'l-Qarnayn (as), han sier at han vil dominere verden. En overlegen suverenitet. (Kanal 35, 20. september, 2009)

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/35967/den-sanne-kilden-til-demokratihttp://no.harunyahya.com/no/Articles/35967/den-sanne-kilden-til-demokratiSat, 18 Dec 2010 16:27:45 +0200
HVA JUNGELENS LOVER FØRTE TIL: FASCISME Mens darwinisme ga næring til rasisme i det 19. århundre, la deta grunnlaget for en ideologi som ville utvikles og drukne verden i blod i det 20. århundre: Nazisme. En sterk darwinistisk påvirkning er synlig i nazistiske ideologier. Når man studerer ideologien, som ble virkeliggjort av Adolf Hitler og Alfred Rosenberg, møter man konsepter som «naturlig seleksjon», «selektiv parring» og «kampen for overlevelse mellom rasene», som er repetert dusinvis av ganger i Darwins verk. Da Hitler kalte sin bok Mein Kampf (Min Kamp), viste Hitler at han var inspirert av den darwinistiske kampen for tilværelsen, og prinsippene om den sterkestes rett. Han legger spesielt vekt på kampen mellom raser:

«Historien vil kulminere i et nytt tusenårsrike med en praktfullhet uten sidestykke, basert på et nytt rasehierarki ordinert av naturen selv.» (L.H. Gann, "Adolf Hitler, The Complete Totalitarian", The Intercollegiate Review, Fall 1985, p. 24; cited in Henry M. Morris, The Long war Against God, Baker Book House, 1989, p. 78)

Under rikspartidagene i 1933, erklærte Hitler at «en høytstående rase står over en lavtstående rase... en rett vi ser i naturen, og som kan regnes som den eneste tenkelige retten.» (J. Tenenbaum., Race and Reich, Twayne Pub., New York, p. 211, 1956; cited by Jerry Bergman, "Darwinism and the Nazi Race Holocaust", http://www.trueorigin.org/holocaust.htm)

At nazistene var påvirket av darwinisme er fakta som de aller fleste historikere på det feltet aksepterer. Peter Chrisp, forfatteren av boken The Rise of Fascism, forklarer dette på følgende måte:

«Charles Darwins teori om at mennesker har utviklet seg fra aper, ble latterliggjort da den først ble publisert, men ble senere vidt akseptert. Nazistene forvrengte Darwins teorier og brukte dem til å forsvare krig og rasisme.» (Peter Chrisp, The Rise Of Fascism, Witness History Series, p. 6)

Historikeren Hickman beskriver Darwins påvirkning på Hitler på denne måten:

«(Hitler) var en sterk troende og forkynner av evolusjonsteorien. Uansett de dypere, granskende, kompleksitetene av hans psykose, er det klart at (konseptet med kamp var viktig fordi)... hans bok, Mein Kampf, tydelig omhandler flere ideer innenfor evolusjon, spesielt de som fremhever kamp, de sterkestes rett, og utryddelse av de svake og fattige for å kunne utvikle et bedre samfunn.» (Hickman, R., Biocreation, Science Press, Worthington, OH, pp. 51-52, 1983; Jerry Bergman, "Darwinism and the Nazi Race Holocaust", Creation Ex Nihilo Technical Journal 13 (2): 101-111, 1999)

Hitler, som dukket opp med disse ideene, førte verden til så mye vold og elendighet som man aldri før hadde vært vitne til. Mange etniske og politiske grupper, spesielt jødene, ble utsatt for forferdelige grusomheter og slaktet i nazistiske konsentrasjonsleirer. Andre verdenskrig, som begynte med den nazistiske invasjonen, kostet 55 millioner liv. Det som lå bak den største tragedien i verdenshistorien, var det darwinistiske konseptet «den sterkestes rett».

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/35292/hva-jungelens-lover-forte-tilhttp://no.harunyahya.com/no/Articles/35292/hva-jungelens-lover-forte-tilSun, 05 Dec 2010 23:44:00 +0200
DARWINISMENS ROLLE I FORBEREDELSENE AV FØRSTE VERDENSKRIG Ettersom darwinisme dominerte i europeisk kultur, begynte effekten av feilslutningen å tre frem. Især kolonialistiske europeiske nasjoner begynte å fremstille nasjonene de koloniserte som såkalte «evolusjonsmessige bakvendt-nasjoner» og så mot Darwin for rettferdiggjøring.

Darwinismens blodigste, politiske effekt, var utbruddet av Første verdenskrig i 1914.

I sin bok; Europa etter 1870, forklarer den velkjente, britiske historieprofessoren James Joll hvordan en av faktorene som la grobunn for Første verdenskrig, var datidens europeiske herskeres tro på darwinisme.

... Det er viktig å forstå hvor bokstavelig doktrinen om kampen for tilværelsen og den sterkestes rett ble tolket av majoriteten av europeiske ledere i årene før Første verdenskrig. Den østerriksk-ungarske stabsjefen, Franz Baron Conrad von Hoetzendorff skrev for eksempel i sine memoarer etter krigen at: «Filantropiske religioner, moralske lærer og filosofiske doktriner kan nok noen ganger svekke menneskehetens kamp for tilværelse i sin råeste form, men de vil aldri kunne fjerne den som et ledende motiv for verden... Det er i samsvar med dette viktige prinsippet at katastrofen av verdenskrigen ble til, som et resultat av den motiverende kraften i livene til stater og folk, som et tordenvær som gjennom sin egen natur må dø ut.»

Sett sammen med denne typen ideologisk bakgrunn, er Conrads insistering på en forebyggende krig for å beskytte det østerriksk-ungarske monarkiet forståelig. Vi har sett for ofte hvordan disse oppfatningene ikke var begrenset til militære figurer, og at for eksempel Max Weber var svært bekymret for den internasjonale kampen for tilværelsen. I 1914 skrev Kurt Reizler, den tyske kansleren Theobald von Bethmann-Hollwegs personlige assistent og betrodde at:

«Evig og absolutt fiendskap er fundamentalt iboende i relasjoner mellom mennesker og fiendskapet vi observerer overalt... er ikke resultatet av en perversjon av den menneskelige naturen, men essensen av verden og selve kilden til liv.» (James Joll, Europe Since 1870: An International History, Penguin Books, Middlesex, 1990, p. 164)

Friedrich von Bernhardi, en general under første verdenskrig, pekte på en liknende forbindelse mellom krig og konflikter i naturen. «Krig» erklærte Bernhardi «er en biologisk nødvendighet», det «er like nødvendig som elementene i naturens kamp» det «fører til en biologisk rettferdiggjort avgjørelse, fordi avgjørelsene baserer seg på selve tingenes natur.» (M.F. Ashley-Montagu, Man in Process, New York: World. Pub. Co. 1961, pp. 76, 77 cited in Bolton Davidheiser, W E Lammers (ed) Scientific Studies in Special Creationism, 1971, p. 338-339)

Som vi har sett, brøt første verdenskrig ut på grunn av europeiske tenkere, generaler og administratorer som så på krig, blodutgytelse og lidelse som en form for utvikling, og som om de var uforanderlige naturlover. Den ideologiske roten som ledet hele generasjonen til krig, var ikke noe annet enn Darwins konsepter; «kampen for tilværelsen» og «favoriserte raser». Første verdenskrig endte med 8 millioner døde mennesker, hundrevis av ødelagte byer og millioner av skadede, invalide, hjemløse og arbeidsløse. Den grunnleggende årsaken til andre verdenskrig, som brøt ut 21 år senere og etterlot 55 millioner døde, var også darwinisme.

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/35290/darwinismens-rolle-i-forberedelsene-avhttp://no.harunyahya.com/no/Articles/35290/darwinismens-rolle-i-forberedelsene-avSun, 05 Dec 2010 23:33:29 +0200
DARWINS INSPIRASJONSKILDE: MALTHUS' TEORI OM BEFOLKNINGSVEKST Darwins uvitenskapelige, mørke og skadelige ideer var inspirert av den britiske økonomen Thomas Malthus' bok, Et essay om prinsippene for befolkning slik de påvirker framtidig forbedring av samfunnet, hvor Malthus kalkulerer at menneskebefolkningen øker kraftig. Hans syn var at hovedårsaken til at befolkningsveksten var under kontroll, var katastrofer som krig, sult og sykdom. Kort fortalt gikk hans brutale påstand ut på at noen måtte dø for at andre skulle kunne leve. Eksistensen ville være avhengig av permanent krig.

I det 19. århundre ble Malthus' avvikende ideer tatt imot med åpne armer. Spesielt den europeiske overklassen var spesielt støttende til hans ondsinnede ideer. I artikkelen «Den vitenskapelige bakgrunnen til det nazistiske «etnisk rensning»-programmet», av T.D. Hall, blir den viktige forbindelsen mellom det 19. århundre Europa og Malthus' syn på befolkningen beskrevet på følgende måte:

«I første del av det 19. århundre møttes medlemmer av de herskende klassene i hele Europa for å diskutere det nylig oppdagede «befolkningsproblemet» og å tenke ut måter å implementere det malthusianske mandatet, å øke dødsraten blant de fattige: «Istedenfor å anbefale renhet til de fattige, burde vi anbefale dem å ha motsatte vaner. I våre byer bør vi gjøre gatene smalere, samle flere mennesker i husene og sørge for at pesten vender tilbake. På landet bør vi bygge våre landsbyer nær stillestående dammer, og spesielt anbefale bosetning ved myrete og usunne områder,» også videre.» (Theodore D. Hall, "The Scientific Background of the Nazi "Race Purification" Program", http://www.trufax.org/avoid/nazi.html)

Som et resultat av denne onde politikken, ville de svake og de som slet for å overleve, bli eliminert, slik at den kraftig økningen i befolkningsveksten ville bli balansert. Denne såkalte «undertrykkingen av de svake»-politikken ble faktisk praktisert i det 19. århundre i Storbritannia. En industriell orden ble innført hvor barn fra åtte og ni år og oppover ble satt til å jobbe 16 timer om dagen i kullminer, og hvor tusenvis døde som følge av de grusomme forholdene. Kampen for å overleve som Malthus' teori krevde, førte til at millioner av briter led seg gjennom livet. Påvirket av disse ville ideene, fremstilte Darwin dem som en del av naturen, og påsto at de sterkeste og friskeste ville tre frem fra denne krigen for overlevelse. Videre hevdet han at den såkalte kampen for å overleve var en rettferdiggjort og uforanderlig naturlov. På den andre siden bad han folk om å oppgi religiøse ideer ved å benekte Skapelsen, og dermed undergrave alle etiske verdier som kunne fungere som hindere i kampen for tilværelsen.

Menneskeheten betalte en dyr pris i det 20. århundre for spredningen av disse ufølsomme ideene som ledet folk til grusomheter og ondskap.

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/35288/darwins-inspirasjonskilde-malthus-teori-omhttp://no.harunyahya.com/no/Articles/35288/darwins-inspirasjonskilde-malthus-teori-omSun, 05 Dec 2010 23:27:25 +0200
Når vi sier at Allah er i alt, tror de at det er Allahs selv som er overalt, og ikke Hans manifestasjoner. OKTAR BUBUNA: Det finnes noen folk som ikke forstår at Allah er overalt.

ADNAN OKTAR: Min bror, jeg har forklart det flere ganger, men greit, du kan forklare.

OKTAR BABUNA: Insha'Allah, mester. Det finnes noen vers hvor Allah åpenbarer at Han er overalt insha'Allah. Jeg skal gi noen eksempler på disse versene insha'Allah. Jeg søker tilflukt hos Allah fra Satan. «Øst og vest tilhører Gud. Hvor dere enn vender dere – der er Guds åsyn. Gud omfatter alt, og vet alt.» (Surat al-Baqara, 115)

ADNAN OKTAR: Min bror, vet du hvorfor disse mennene begår disse feilene? Grunnen er at de ikke har balanse, eller at de ikke kan forstå; når vi sier at Allah er overalt, tror de at Allahs selv er overalt. Allahs manifestasjoner er overalt. Allahs selv er ulikt alt annet. Allah er En man ikke kan forestille seg eller forstå. Vi vil aldri kunne forstå Ham. Så det er ikke mulig å kjenne Allah slik Allah kjenner seg selv. Vi ser manifestasjonene Hans. Han manifesterer Seg i oss som mennesker. Han manifesterer Seg som planter. Han manifesterer Seg som ild eller i en busk. Vi ser Hans manifestasjoner. Allmektige Allah hersker over verden gjennom Sin visdom og manifestasjoner, ikke gjennom Hans selv. De tror at Han hersker med selvet Sitt. Hans selv er noe vi ikke kan forstå. Vi er bundet av tid og rom. Hvordan skal vi kunne vite? Det er tydelig at det ikke er mulig, ikke sant? Allah er ikke bundet av tid og rom. Selvet Hans er uten tid og rom. Vi er bundet av tid og rom. Slutt... Så det er umulig for oss å kjenne Ham. Inntil når? Vi vil aldri kunne vite. Vi kommer ikke til å få vite. Det er alltid Hans manifestasjoner, alltid en manifestasjon. Allah er overalt. Han er inni et glass, i blodårene våre, i hjernen vår, på vår tunge. Allah er overalt som manifestasjoner, ikke som Ham selv. Ikke som Ham selv. Ingen kan forestille seg Hans selv. Allah er ulik alt annet. En person kan ikke forstå selv hvis han eller hun prøver å forestille seg det. Insha'Allah.

For eksempel; de sier at Han er i himmelen; at Allah er i himmelen. De siterer verset. Greit, det er rett. Allah er i himmelen. Se nå; jorden har en himmel. Vi drar til Nordpolen, der er det en himmelen. Vi drar til Sørpolen, der er det en himmel. To separate himler. Vi drar til Ecuador, der er det en himmel. Himmelen til Venus er en annen. Vi drar til verdens midtpunkt, og himmelen der er en annen. Det er også en himmel over verdens midtpunkt. Hva skal han gjøre da? Hva betyr det? Det betyr at Allah er overalt. Er det ikke en himmel i midten av Uranus? Det er en himmel der også. Det betyr at Allah er overalt. Se, også i det bildet, det er jorden. For eksempel vil en av våre brødre som er på dette punktet på jorden, be i retning av denne siden når han løfter hendene sine. En person som er der, ber i den retningen, og en person som er på et annet sted, ber en annen vei. Folk som er på ulike steder ber i ulike retninger, men vi ser at Allah er overalt da. Ikke sant? Det er klart at Allah er overalt. Broren vår tror at når han løfter hendene sine i Tyrkia, er det bare en himmel i Tyrkia. Han tror at Allah er et sted over dette punktet. Det er ikke slik. Allah er ikke bundet av tid og rom. Hvordan kan Allah være på et spesifikt sted når Han ikke er bundet av rom? Han er ingen steder og overalt. Hvordan kan Allah være et sted når Han ikke er bundet av rom? Våre brødre synes det er vanskelig å forstå, fordi de tenker i forhold til tid og rom. Allah er overalt uten å være bundet av tid og rom, som manifestasjoner, og ikke som Seg Selv insha'Allah.

 

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/34873/nar-vi-sier-at-allahhttp://no.harunyahya.com/no/Articles/34873/nar-vi-sier-at-allahTue, 30 Nov 2010 14:15:50 +0200
Medfølelse i Koranen

Alle muslimer må tilegne seg den moderate, milde, medfølende, rolige og vennlige holdningen Allah beskriver i Koranen. Radikalisme innebærer at man støtter skjulte, destruktive og brå forandringer på alle områder, og at man anvender en streng, kompromissløs fremgangsmåte for å oppnå disse målene. Radikale blir kjennetegnet av deres ønske for revolusjonære forandringer, og den strenge, og ofte aggressive holdningen de adopterer.

Når det gjelder dette, som på alle andre områder, vil muslimer finne veiledning i Koranen. Når vi ser på radikalisme i forhold til Koranen, ser vi at det ikke sammenfaller med hvordan Allah vil at de troende skal oppføre seg. Når Allah beskriver en troende i Koranen, beskriver Han ham som en vennlig og mild person som skyr konflikter og krangler, og møter selv den mest uvennlige personen med varme og vennskap.

 

Vakre eksempler fra vår Profet (saw)

Et eksempel vi kan bruke som veiledning, er befalingen Allah ga Moses og Aron om å oppsøke Farao og snakke vennlig til ham:

Gå til Farao! Han har vist seg oppsetsig! Tal rolig og mykt til ham, kanskje lar han seg formane eller kommer i frykt.» (Surah Ta Ha, 43-44)

Farao var en av datidens mest ondskapsfulle og rebelske ikke-troende. Han var en despot som fornektet Allah og tilba idoler, i tillegg til at han utsatte de troende (israelittene på den tiden) for grusomheter og tortur, men Allah ba Sine profeter om å oppsøke en så uvennlig mann og snakke vennlig til ham.

Du vil legge merke til at denne veien Allah åpenbarte, var en vei preget av vennlig dialog, ikke en vei preget av konflikter med skarpe ord, sinte slagord og opphissede protester.

Hvis vi studerer Koranen, vil du se at en varm, mild og medfølende holdning kjennetegnet alle profetene. Allah beskriver Abraham som «medlidende, mild» (Surat at-Tawba, 114), og i et annet vers blir profeten Mohammeds moral og prinsipper beskrevet på denne måten:

Ved en nåde fra Gud var du overbærende mot dem. Hadde du vært streng og hardhjertet, ville de skilt lag med deg. Så tilgi dem, be om tilgivelse for dem, rådfør deg med dem i saker. Og når du har bestemt deg, sett din lit til Gud. Gud elsker dem som setter sin lit til Ham. (Sura al-'Imran, 159)

Medfølelse i Islam

En av radikalismens tydeligste karakterstikker er sinne. Det kan man tydelig se i radikale foredrag, tekster og demonstrasjoner, men sinne hører ikke hjemme i Islam. Når Allah beskriver de troende i Koranen, beskriver Han dem som, «de som gir i velstand og nød, som holder sitt sinne i tømme og tilgir sin neste. Gud elsker dem som gjør godt» (Surah al-'Imran, 134) Derfor er pliktene til en muslim utelukkende å forklare visse ting ved religionen, og invitere folk til å akseptere det. Om personene aksepterer invitasjonen eller ikke, er helt opp til dem selv. Allah åpenbarer denne sannheten i Koranen når Han sier at det ikke finnes tvang i religion:

«Det er ingen tvang i religionen. Rett vei er tydelig skilt fra villfarelse...» (Surat al-Baqara, 256)

Derfor vil man ikke tvinge folk til å tro eller bli muslimer, eller tvinge muslimer til å utføre bønnene eller holde seg unna synd. Man kan bare råde. Allah åpenbarer i noen få vers adressert til Allahs budbringer at muslimer ikke er undertrykkere:

Vi kjenner vel til det de sier. Du kan ikke tvinge dem. Men forman med Koranen dem som frykter Min trussel. (Surah Qaf, 45)

Muslimer er bare ansvarlige for å forklare religionen sin, de vil ikke presse eller tvinge noen, men vil snakke vennlig til selv de mest tyranniske fornekterne. Slike personer kan ikke være radikale.

Hva som ligger bak radikalisme

Det finnes ikke radikalisme i religionen Islam. Islam påbyr de troende å være moderate og medfølende, og forbyr ekstremisme. Allah nevner dette i et vers:

Si: «Dere skriftens folk, overdriv ikke i deres religion hinsides sannheten. Følg ikke deres forestillinger som før har fart vill, og har ført mange vill, og som er langt borte fra den rette vei!» (Surat al-Maida, 77)

Hvis man studerer det sosiale fenomenet fremstilt som «radikalisme», er det tydelig at det egentlig er snakk om en sammenstilling av metodene og uttalelsene tidligere brukt av kommunister.

Muslimer må holde seg borte fra hatske, sinte og kverulante tilnærmelser, fordi dette går imot Koranens metode og essens. Isteden bør muslimer adoptere den aksepterende, moderate, rolige og rasjonelle tilnærmingsmåten beskrevet i Koranen. Med andre ord må de være rollemodeller for menneskeheten og oppnå folks beundring, både for Islam og for dem selv. Muslimer bør også gjøre store fremskritt og produsere overlegne verk innenfor forskning, kultur, kunst og estetikk, i tillegg til å leve som muslimer på den beste måten, og dermed representere den for verden. (Harun Yahya - Justice and Compassion in the Qur’an)

 

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/34872/medfolelse-i-koranenhttp://no.harunyahya.com/no/Articles/34872/medfolelse-i-koranenTue, 30 Nov 2010 14:06:24 +0200
Tenke seriøst på troen... I løpet av en dag, vil en person bli distrahert av hundrevis av ting. Gjennom det travle dagliglivet, er det bare gjennom sann tro mulig å utvikle en dypere tro og reflektere med mer sikkerhet rundt eksistensen av livet etter døden. Det er spesielt viktig å tenke på døden og forstå at ens eksistens i denne verden er midlertidig og vil ende når Allah (Gud) har bestemt det, og at man når som helst vil ta del i det evige livet.

Med døden vil mange av de jordiske tingene man satte pris på inntil da, som virket så viktige og som man brukte mye tid på, bli uviktige. Det er lettere å forstå nærheten til Paradiset og Helvetet ved å tenke på døden, og gjennom det utvikle en mer seriøs tro. Men oppnår en dypere forståelse av nærheten til Etterlivet, og at denne verden utelukkende er et sted hvor man blir testet. Mennesker som ikke forstår troen slik det kreves, har et vagt syn på døden, Etterlivet og livet i denne verden, men når de står ansikt til ansikt med døden, vil vagheten bli erstattet med tydelighet og alle disse menneskene vil innse realiteten av Etterlivet. Denne klare forståelsen ved dødsøyeblikket er beskrevet på følgende måte i Koranen:

I dødsuklarheten kommer sannheten: «Dette er det du skydde.»Og det støtes i basunen. «Dette er dagen det ble truet med.»Alle kommer sammen med en som jager på, og et vitne,«Du brydde deg ikke om dette, så nå har Vi tatt bort ditt slør, og ditt syn er i dag skarpt.»(Surah Qaf, 19-22)

Ordene «Du brydde deg ikke om dette, så nå har Vi tatt bort ditt slør...» i verset referer til folk som ikke tenker over den flyktige naturen av livet i denne verden, Etterlivet og Dommens dag. Ved dødsøyeblikket vil derimot folk som aldri før har tenkt på Paradiset og Helvetet få et langt skarpere perspektiv og tydelig forståelse, men denne personens test er nå over og en kjennelse vil bli gitt. Man kan ikke gå tilbake. Det er ikke mulig å imøtegå ønsket om at «Jeg har forstått realiteten, så la meg begynne min test på nytt».

Fordi troende har en stor frykt når det gjelder å havne i en sånn situasjon i Etterlivet, bruker de livet sitt på å finne måter å komme nærmere Allah på, og å utvikle en dypere tro. Troende ønsker kun å gjøre Allah fornøyd, og oppnå Hans barmhjertighet og Paradiset. Alle må oppnå en seriøs forståelse av nærheten til Paradiset og Helvetet før døden inntreffer, og må vende seg til vår allmektige Herre.

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/33880/tenke-seriost-pa-troenhttp://no.harunyahya.com/no/Articles/33880/tenke-seriost-pa-troenFri, 12 Nov 2010 00:14:26 +0200
Satan har villedet mennesker gjennom både intoleranse og ateisme. Forståelsen av en sann muslim er essensiell. Adnan Oktar: Folk antar at de vil ha det lett og være lykkelig i endetiden. Han vil fullføre sin utdannelse, ta del i forretninger, dra til Amerika, osv. Fra nå er det ikke en sånn verden, ikke på noen måte. Vi er i den mest tøylesløse perioden i Dajjals system. Vi har ikke blitt skapt for dette. Jeg har sagt dette tidligere også. Profeten vår (saw) beskrev også dette i en hadith, han forklarte at det vil eskalere. Jeg forklarer dette ettertrykkelig, og en motsatt situasjon er utelukket. Kjærlighet og frykt for Allah er nødvendig for å være lykkelig. Ellers er det umulig for folk å ha det lett. Hvis en sier, «Jeg vil ha det lett uansett», la oss se hvordan han greier det. Det er utelukket. Hvis man tar utgangspunkt i en materialistisk tankegang, en darwinistisk tankegang, som mangler frykt og kjærlighet for Allah, er det er umulig å føle kjærlighet for menneskeheten. Hvem vil bry seg om et menneske som han ser på som en ape? Han antar at han har utviklet seg fra en ape; han ser på ham som en ape, et dyr. Altså at han ser på ham som et dyr som har tatt en form, og han vil elske ham og han tror at dette dyret definitivt vil forsvinne etter en stund, at det vil bli borte for alltid. Kan et menneske elske et dyr som han tror vil forsvinne for alltid? Er det mulig? Menneskehjernen gjør opprør mot dette, menneskehjernen er ikke kapabel til å hanskes med denne byrden. En som sier at «jeg elsker virkelig», lyver, fordi det er umulig.

Dette er et middelmådig syn. Det korrekte synet er å hanskes med verden på en rasjonell og oppriktig måte, med et perspektiv basert på frykt for Allah og kjærlighet til Allah. Når vi ser rasjonelt, altså oppriktig, på verden, ser vi at verden er metafysisk. Det er fordi vi ser bilder i hjernene våre. Optiske nerver fører bilder til hjernen, man har visuell korteks inni hjernen, man har bevissthet, det er et lite rom på størrelse med en linse. Vi ser bilder i det lille rommet. Allah skaper alle disse bildene der. Hvis en person anser dette som uviktig betyr det at det er noe helt annet. Dette er uviktig, det er uviktig. Så hva er viktig? Han sier at «hamburger er viktig», «min overlevelse er viktig». Allah kveler deg med denne hamburgeren, Han lar deg ikke leve. Legg merke til at ingen har det lett i verden nå, verken i Amerika eller Europa, eller i verden. Man har det ikke bra noen steder, men selvfølgelig hviler ikke løsningen på intoleranse. Intoleranse er en annen grusom stil. Satan har villedet folk fra begge sider. Han har ledet dem til en blindgate gjennom intoleranse fra den ene siden, og gjennom ateisme fra den andre. Verken ateisme eller intoleranse. Den oppriktige forståelsen til en muslim, altså barmhjertighet, medfølelse, kjærlighet, visdom, konsistens, velbalanserte holdninger, rasjonell tankegang, ofring, å håndtere situasjoner med god intensjon, å se noe godt i alt.

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/33879/satan-har-villedet-mennesker-gjennomhttp://no.harunyahya.com/no/Articles/33879/satan-har-villedet-mennesker-gjennomFri, 12 Nov 2010 00:08:35 +0200
Allah påbyr oss å være rettferdige Den sanne rettferdigheten som blir beskrevet i Koranen pålegger mennesker å oppføre seg rettferdig, ikke forskjellsbehandle folk, beskytte menneskers rettigheter, og ikke tillatte vold uansett grunn, å støtte de undertrykkede mot undertrykkerne og å hjelpe de trengende.

Denne rettferdigheten innebærer at rettighetene til begge partene i en konflikt blir ivaretatt når man kommer frem til en kjennelse, at man vurderer alle sidene ved en sak, at man ser forbi fordommer, er objektive, ærlige, kjærlige, har medlidenhet, og er medfølende. For eksempel vil ikke noen som mangler evnen til å vurdere en sak på en nyansert måte, og som handler etter følelser, kunne ta en fornuftig og solid avgjørelse, og vil fortsette å påvirkes av disse følelsene. En som skal ta rettferdige avgjørelser må kunne heve seg over personlige synspunkter og følelser. Han må behandle alle parter rettferdig hvis de ber om hjelp, holde seg til det som er rett i alle situasjoner, og ikke gå bort fra det som er rettferdig og ærlig. En person burde tilegne seg verdiene i Koranen på en slik måte at han kan vurdere alle partenes interesser før sin egen, og opprettholde rettferdighet, selv på tross av egne interesserer.

Allah sier i Surat an-Nisa', vers 58 at, «...og at dere dømmer rettferdig når dere sitter til doms...»

I et annet vers sier Allah at de troende må oppføre seg rettferdig selv hvis det går på tvers av egne interesser: Dere som tror, stå fast ved det rette, som vitner for Gud, selv om det går mot egne interesser eller foreldres og nærståendes. Rik eller fattig, Gud har omsorg for begge. Følg ikke det dere lyster på bekostning av rettferdighet, for hvordan dere snur og vender, Gud vet hva dere gjør. (Surat an-Nisa', 135)

 

I Koranen gir Allah de troende en detaljert beskrivelse av rettferdighet og forteller dem at de må praktisere en rettferdig holdning i situasjoner hvor det kreves, eller på andre måter må utøve rettferdighet. Den type veiledning er til stor hjelp for de troende og en barmhjertig handling fra Allah. Av denne grunnen er de troende ansvarlige for å utøve rettferdighet uten forskjellsbehandling, både for Allahs skyld, og for å leve livene sine i fred og trygghet.

Rettferdigheten Allah påbyr gjennom Koranen, er en rettferdighet uten forskjellsbehandling, uavhengig av språk, rase eller etnisitet. Rettferdigheten slik det fremgår i Koranen, er ikke begrenset til sted, tid eller folk. I vår tid blir folk i hele verden utsatt for ondskapsfull og urettferdig behandling på grunn av hudfarge eller rase. Allah sier i Koranen at meningen med at folk tilhører ulike stammer og folk, er at «de skal lære å forstå hverandre». Ulike nasjoner og folk, hvor alle er Allahs tjenere, burde lære å kjenne hverandre, altså å lære om de andres kulturer, språk, tradisjoner og evner. Kort fortalt er ikke meningen at man skal krige og lage konflikter, men kulturelle rikdommer, og ulikhetene i Allahs skapelse. Det faktum at noen er høyere enn andre eller at huden er gul eller hvit, gjør ham verken mer verdt enn andre, eller en grunn til å føle skam. Alle kjennetegnene en person har er et resultat av Allahs meningsfulle skapelse. I Allahs øyne er ikke disse ulikhetene viktige, men om man har frykt for Allah, og styrken på troen. Nedenfor følger et vers som omhandler dette:

Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, slik at dere må kjenne hverandre. Den mest ansette av dere i Guds øyne er den mest gudfryktige. Gud vet, er vel underrettet. (Surat al-Hujurat, 13)

Allah forklarer oss i dette verset at den forståelsen av rettferdighet som er anbefalt av Ham, går ut på en medfølende og fredsskapende behandling av andre, fri fra forskjellsbehandling.


 

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/33230/allah-pabyr-oss-a-varehttp://no.harunyahya.com/no/Articles/33230/allah-pabyr-oss-a-vareThu, 28 Oct 2010 20:11:31 +0300
Hat mot ulike samfunn vil ikke hindre en troende fra å være rettferdige Hat og sinne er to store kilder til ondskap, og kan lett hindre at folk behandler andre rettferdig, tenke klart eller oppføre seg rasjonelt. Folk kan gjerne utøve urettferdighet mot folk man føler fiendskap til. Det kan hende de beskylder disse folkene for å ha gjort ting de aldri har gjort, eller forsøke å sverte dem, selv om man vet at de er uskyldige. På grunn av denne type fiendskap, kan folk bli utsatt for uutholdelig undertrykkelse. Noen mennesker nekter stå opp for folk de er uenige med, selv om de vet at de er uskyldige, og de holder tilbake informasjon som kunne gjort at de hadde blitt renvasket. I tillegg vil de ofte glede seg over prøvelsene disse menneskene blir utsatt for, møtet med urettferdighet eller lidelsene. På den andre siden er deres største bekymring at de vil få en rettferdig behandling og dermed  renvasket.

Derfor vil det være vanskelig for folk som bor i korrupte samfunn å stole på hverandre. Folk bekymrer seg for om de skal bli det neste offeret. De kan ikke lenger stole på hverandre, og dermed mister de også menneskelige følelser som medfølelse, fellesskapsfølelse og samarbeid, og de begynner å hate hverandre.

Likevel bør aldri følelsene man har mot mennesker eller samfunn, påvirke beslutningene den troende tar. Uansett hvor umoralsk eller fiendtlig personen blir regnet for å være, bør den troende se forbi disse følelsene, gjøre rettferdige handlinger og fremme rettferdighet. Følelsene han har for en person, kan ikke overskygge visdommen og samvittigheten han besitter. Samvittigheten hans vil alltid inspirere ham til å følge Allahs påbud og anbefalinger, og aldri ha dårlige manerer, fordi det er noe Allah har bedt ham om i Koranen. I Surah Ma'ida står det følgende:

Dere som tror, stå fast ved det rette, som vitner for Gud, og må ikke motviljen mot visse mennesker forlede dere til ikke å være rettferdige. Vis rettferdighet, dette er gudsfrykten nærmest. Frykt Gud, Gud er vel underrettet om det dere gjør. (Surat al-Ma'ida, 8)

Slik det går frem i verset, vil en god holdning og gode manerer være et av de fremste konsekvensene av å ha frykt for Allah. En troende person vet at han vil gjøre Allah fornøyd hvis han handler rettferdig. Enhver person som opplever hans eller hennes gode manerer, vil automatisk stole på denne personen og føle seg vel i samvær med dem. Slike folk vil bli behandlet med respekt, selv motstanderne deres. Holdningen deres kan til og med gjøre at folk begynner å tro på Allah.


 

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/33229/hat-mot-ulike-samfunn-vilhttp://no.harunyahya.com/no/Articles/33229/hat-mot-ulike-samfunn-vilThu, 28 Oct 2010 20:09:18 +0300
Allah pålegger oss å gjøre gode gjerninger En muslim er en person som følger Allahs bud, som etter beste evne forsøker å leve etter verdiene i Koranen, fremmer fred og harmoni, som igjen fører til et verden blir et bedre sted å leve og fører til fremskritt. Målet hans er å lede folk til skjønnet, godhet og tilfredshet. I Koranen blir det sagt på denne måten:

... og gjør godt, som Gud har gjort godt mot deg. Søk ikke å stifte ufred på jorden. Gud holder ikke av dem som stifter ufred og elendighet. (Surat al-Qasas, 77)

En som bekjenner seg til den islamske tro, ønsker å oppnå Allahs behag og medfølelse, og å få komme til himmelen. For å kunne oppnå det, må han gjøre en innsats med å tilegne seg verdier som Allah aksepterer, og å praktisere dem mens han lever i denne verdenen. De mest fremtredende egenskapene er medfølelse, medlidenhet, rettferdighet, oppriktighet, tilgivelse, ydmykhet, offer og tålmodighet. Den troende vil oppføre seg bra mot andre mennesker, forsøke å gjøre gode gjerninger og å spre godhet. 

I dette verset, sier Allah at,

Vi har skapt himlene og jorden og alt som mellom dem er på alvor. Og timen vil inntreffe. Så bær over, med en vakker overbærenhet. (Surat al-Hijr, 85)

... Vis godhet mot foreldre, nærbeslektede, foreldreløse og fattige, mot naboer av klanen, og naboer utenfor, vennen ved deres side, den veifarende, og de slaver dere rår over. Gud liker ikke innbilske skrythalser. (Surat an-Nisa', 36)

... Hjelp hverandre henimot fromhet og gudsfrykt, ikke mot synd og fiendskap. Vis gudsfrykt, for Gud er streng i Sin straff. (Surat Al-Ma'ida, 2)

Som disse versene viser, vil Allah at de som tror skal oppføre seg bra mot andre, å hjelpe hverandre med å gjøre gode gjerninger, og å holde seg borte fra ondskap.

I Surat al-An'am, vers 160, lover Allah at «Den som kommer med en god gjerning, han får tifold igjen. Den som kommer med en ond gjerning, han får samme igjen. De skal ikke lide urett.» I Koranen beskriver Allah seg selv som Han som kjenner til «hemmelighetene i menneskenes hjerter», og råder folk til å «styre unna alle former for ondskap.» En muslim, som betyr «en som underkaster seg Allahs vilje», er derfor tydelig en person som gjør sitt beste for å sloss mot terrorisme med intellektuelle og ideologiske midler.

En muslim vil ikke være likegyldig til alt som foregår rundt ham, og kan ikke ha en holding som går ut på at han ikke bryr seg med mindre noe direkte angår ham. Det er fordi han har underkastet seg Allahs vilje. Han er en representant og en ambassadør for godhet. Han kan derfor ikke ha en likegyldig holdning til grusomheter og terrorisme. Faktisk er en muslim den viktigste, intellektuelle fienden til terrorisme, som tar livet av mange mennesker som ikke har gjort noe galt. Morallæren i Koranen går imot alle former for terrorisme, og forsøker å hindre den fra å få fotfeste helt fra begynnelsen av. Den krever fred mellom mennesker, at rettferdighet skal råde, og befaler alle mennesker å unngå splittelse, konflikter og ondskap. 

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/33228/allah-palegger-oss-a-gjorehttp://no.harunyahya.com/no/Articles/33228/allah-palegger-oss-a-gjoreThu, 28 Oct 2010 20:06:53 +0300
Allah fordømmer ondskapsfulle handlinger Allah har forbudt mennesker å begå ondskapsfulle handlinger; alt fra undertrykking, grusomheter, mord og blodutgytelse er forbudt. Han beskriver de som ikke retter seg etter dette som de som «følger i Satans fotspor», og adopterer en holding som tydelig blir regnet som syndfull i Koranen. Slik går et av mange vers om dette i Koranen:

Men de som bryter pakten med Gud etter forpliktelsens inngåelse, som skjærer av det som Gud har bestemt skal høre sammen og stifter ufred på jorden, de har forbannelsen i vente, og et sørgelig husly! (Surat ar-Ra'd, 25)

«Spis og drikk av Guds gaver og synd ikke ved å stifte ufred på jorden.»  (Surat al-Baqara, 60)

Stift ikke ufred på jorden, når alt er satt i rett orden. Påkall Ham i frykt og håp. Guds nåde er dem nær som handler godt. (Surat al-A'raf, 56)

De som tror at de vil oppnå suksess ved å utføre ondskapsfulle handlinger, omveltninger og undertrykking, og ved å drepe uskyldige mennesker, har gjort en alvorlig feil. Allah har forbudt alle former for ondskap, inkludert terrorisme og vold, og Han har fordømt alle de som involverer seg i slike handlinger: «Gud fremmer ikke nedbryteres arbeid.» (Surah Yunus, 81)

 

I dag ser man likevel at terrorhandlinger, folkemord og massakrer blir utført i hele verden. Uskyldige mennesker blir barbarisk drept, og land hvor ulike samfunn har blitt satt opp mot hverandre av overfladiske grunner, drukner i blod. Disse grusomhetene i land med ulike historier, kulturer og sosiale strukturer kan ha årsaker og utspring spesielt for det landet. Likevel er det tydelig at hovedårsaken er at man går bort fra verdier basert på kjærlighet, respekt og medfølelse, som vi har blitt pålagt gjennom Koranen.

Som et resultat av mangelen på religion, har man fått samfunn som ikke frykter Allah, og som har blitt lurt til å tro at man ikke må stå til ansvar for handlingene sine i livet etter døden. Fordi de feilaktig tror at, «jeg må ikke stå til ansvar for gjerningene mine til noen,» kan de lett handle uten medfølelse, moral eller samvittighet.

I Koranen står det om hyklere som bruker Allahs navn og religion, men som utfører ondskapsfulle handlinger som Allah har forbudt. Et vers snakker om da en gruppe på ni menn planla å drepe Profeten (saw) mens de sverget ved Allahs navn:

Nå var det i byen en gruppe på ni som skapte ufred i landet og ikke fred og orden, og de sa: «Sverg ved Gud overfor hverandre: ’Vi skal overfalle ham og hans husfolk om natten, og så skal vi si til hans nærmeste blodhevnforpliktede at vi var ikke vitner til tilintetgjørelsen av hans hus, og vi snakker sant.’» De smidde renker, men Vi la også planer, uten at de ante det.(Surat an-Naml, 48-50)

Slik det kommer frem i Koranverset, finnes det folk som utfører handlinger i Allahs navn, og til og med sverger på Hans navn, og dermed bruker et språk som gjør at de fremstår som religiøse. Det betyr likevel ikke at det de gjør er i overensstemmelse med religion. Tvert imot kan handlingene deres gå på tvers av Allahs vilje og moralen man har i religionen. Sannheten vises i handlingene deres.

Hvis handlingene deres går på tvers av «stift ikke ufred på jorden, når alt er satt i rett orden», kan man være sikker på at målet deres ikke er å tjene religion.

Det vil være umulig for noen som frykter Allah, og som har tilegnet seg verdiene i Islam, å støtte vold og ondskap eller ta del i den type handlinger. Det er derfor Islam er den virkelige løsningen på terrorisme. Hvis man forklarer folk hva morallæren i Koranen går ut på, vil de se at man ikke kan forbinde sann Islam med de som støtter eller slutter seg til grupper som har hat, krig og kaos som mål. Det er fordi Allah har forbudt folk å utføre ondskapsfulle handlinger:

Så snart han har vendt ryggen til, iler han omkring for å stifte ufred og ødelegge avlinger og fruktbarhet. Gud liker ikke ufred og fordervelse. Og sier man til ham: «Frykt Gud,» så driver hovmodet ham synden i vold. Helvete er til pass for ham. Et dårlig hvilested!  (Surat al-Baqara, 205-206)

Slik det kommer frem i verset over, er det utelukket for en person som frykter Allah å se en annen vei, selv hvis det er snakk om mindre omfattende handlinger, hvis det kan skade andre mennesker. For de som ikke tror på Allah og livet etter døden, og ikke tror at man må stå til ansvar for dårlige gjerninger, vil det være lettere å utføre alle former for ondskap.

Det første man må gjøre for å rense verden for terrorisme, er å bruke utdanning til å fjerne avvikende ikke-religiøse ideer som blir fremstilt som religiøse, lære folk hva Koranen egentlig sier om moral, og å frykte Allah.

 

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/33227/allah-fordommer-ondskapsfulle-handlingerhttp://no.harunyahya.com/no/Articles/33227/allah-fordommer-ondskapsfulle-handlingerThu, 28 Oct 2010 20:04:22 +0300
ISLAMSK MORAL: KILDEN TIL FRED OG TRYGGHET Noen av de som sier at noe er gjort i religionens navn, kan i virkeligheten ha misforstått religionen og dermed ha praktisert den feil. Av den grunn vil det være galt å basere sin forståelse av religion på disse folkenes handlinger. Den beste måten å forstå religion på, er å gå direkte til dens gudommelige kilder.

Islams gudommelige kilde er Koranen, som er basert på verdier som moral, kjærlighet, medlidenhet, ydmykhet, offer, forståelse, og fred. En muslim som lever etter disse prinsippene, vil i praksis være svært høflig, forsiktig, sømmelig, ordentlig, nobel, rettferdig, til å stole på, og lett å gå overens med. Han vil spre kjærlighet, respekt, harmoni og livsglede overalt til alle rundt seg.

Når folk begynner å praktisere islamske, moralske verdier, vil en perfekt sivilisasjon bli til

Adnan Oktar: Ja. Den kristne verden har Paven, men den islamske verden har ikke noen leder. Den tyrkisk-islamske verden må ha en leder og forene seg. Når unionen er etablert, når den tyrkisk-islamske verden er samlet, vil de moralske verdiene straks bli synlige, og de vil spre seg til andre land. Ingen vil avvise dem. Hvis religionen forblir i hendene til de ignorante, hos mennesker med svak tro, eller hos folk som ikke leser bøker eller forstår verden, vil man ha terror, kaos, mord, fattigdom, motstand mot vitenskap, og mye annet.

Islam er en religion som er avhengig av samhold. Når den tyrkisk-islamske unionen er etablert, og når man har en spirituell ledelse, vil den spirituelle ledelsen eliminere disse manglene. De vil bli erstattet med kjærlighet, hengivenhet, medfølelse, vennskap og samhold. Resultatet vil bli en totalt perfekt sivilisasjon. Det er derfor jeg håper at man så snart som mulig får se dannelsen av en tyrkisk-islamsk union.(Associated Press of Pakistan, 6. september 2008)

Islam er den fredelige religionen

En bred definisjon av terrorisme, er vold utført mot ikke-militære mål, og av politiske grunner. For å si det på en annen måte, er målene for terror utelukkende uskyldige sivile. Den eneste forbrytelsen de har begått, i terroristenes øyne, er at de representerer feil side.

Det er derfor terror innebærer at man utsetter uskyldige mennesker for vold, og en handling blottet for moralsk rettferdighet. Det er, på samme måte som mordene utført av Hitler og Stalin, en forbrytelse mot menneskeheten.

Koranen er en sann bok som er åpenbart for mennesker slik at de kan bli ledet til den rette vei, og i denne boken har Allah befalt menneskene å tilegne seg gode egenskaper. Denne moralen er basert på verdier som kjærlighet, medfølelse, forståelse og barmhjertighet. Ordet «Islam» er en avledning av det arabiske ordet «fred». Islam er en religion som er åpenbart for mennesket slik at man kan leve et fredfylt liv på jorden gjennom Allahs grenseløse barmhjertighet og medlidenhet. Allah kaller alle mennesker til å praktisere islamske verdier, slik at medfølelse, barmhjertighet, fred, og kjærlighet kan oppleves i hele verden. I Surah al-Baqara, vers 208, henvender Allah seg til de troende med disse ordene:

«Dere som tror, søk hen til fred og harmoni alle sammen. Følg ikke i Satans fotspor. Han er deres erklærte fiende.»

Som verset tydelig sier, vil man kun oppnå trygghet ved å søke fred og harmoni, med andre ord; praktisere verdiene i Koranen. Verdiene i Koranen holder en muslim ansvarlig for å behandle alle mennesker, uavhengig om de er muslimer eller ikke-muslimer, bra og rettferdig, beskytte de trengende og de uskyldige, og å «hindre spredningen av ondskap.» Ondskap omfatter alle former for anarki og terror, og som  hindrer trygghet, bekvemmelighet og fred. Som Allah sa i et vers, «Gud liker ikke ufred og fordervelse». (Surat al-Baqara, 205)

Å drepe et menneske uten grunn er et av de tydeligste eksemplene på ondskap. I Koranen gjentar Allah en befaling Han tidligere åpenbarte for jødene gjennom Toraen:

Derfor har vi pålagt Israels barn: Den som dreper et menneske, uten at det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelse, skal anses som hadde han drept hele menneskeheten. Den som redder et menneske, skal anses som hadde han reddet hele menneskeheten. Våre sendebud kom til dem med klar beskjed, men etter dette har mange av dem vist lettsindighet. (Surat al-Ma'ida, 32)

Som det kommer frem i verset, vil en person som dreper ett eneste menneske, «uten at det gjelder blodhevn eller straff for en forbrytelse», ha begått en forbrytelse så alvorlig at det er som om han har drept hele menneskeheten.

Derfor er det åpenbart at mordene, massakrene og angrepene, populært kalt «selvmordsangrep», begått av terrorister er en svært alvorlig synd. Allah forteller oss at denne ondskapsfulle formen for terrorisme vil bli straffet i etterlivet:

Klanderverdige er bare de som tilføyer folk urett, og begår vold i landet på urett vis. Dem venter en smertelig straff. (Surat ash-Shura, 42)

Dette viser at å utføre terrorangrep mot uskyldige mennesker er helt imot Islam, og det er lite trolig at en muslim kunne utført slike forbrytelser. Tvert imot er muslimer ansvarlige for å stanse disse menneskene, fjerne ondskap fra jordens overflate, og spre fred og trygghet til alle mennesker over hele verden. Islam kan ikke forsones med terror. Tvert imot burde det være løsningen og middelet for å hindre terror.

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/33226/islamsk-moral-kilden-til-fredhttp://no.harunyahya.com/no/Articles/33226/islamsk-moral-kilden-til-fredThu, 28 Oct 2010 20:01:27 +0300
Når folk begynner å praktisere islamske, moralske verdier, vil en perfekt sivilisasjon bli til Adnan Oktar: Ja. Den kristne verden har Paven, men den islamske verden har ikke noen leder. Den tyrkisk-islamske verden må ha en leder og forene seg. Når unionen er etablert, når den tyrkisk-islamske verden er samlet, vil de moralske verdiene straks bli synlige, og de vil spre seg til andre land. Ingen vil avvise dem. Hvis religionen forblir i hendene til de ignorante, hos mennesker med svak tro, eller hos folk som ikke leser bøker eller forstår verden, vil man ha terror, kaos, mord, fattigdom, motstand mot vitenskap, og mye annet.

Islam er en religion som er avhengig av samhold. Når den tyrkisk-islamske unionen er etablert, og når man har en spirituell ledelse, vil den spirituelle ledelsen eliminere disse manglene. De vil bli erstattet med kjærlighet, hengivenhet, medfølelse, vennskap og samhold. Resultatet vil bli en totalt perfekt sivilisasjon. Det er derfor jeg håper at man så snart som mulig får se dannelsen av en tyrkisk-islamsk union.(Associated Press of Pakistan, 6. september 2008)

 

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/33169/nar-folk-begynner-a-praktiserehttp://no.harunyahya.com/no/Articles/33169/nar-folk-begynner-a-praktisereWed, 27 Oct 2010 20:04:10 +0300
Når folk begynner å praktisere islamske, moralske verdier, vil en perfekt sivilisasjon bli til Adnan Oktar: Ja. Den kristne verden har Paven, men den islamske verden har ikke noen leder. Den tyrkisk-islamske verden må ha en leder og forene seg. Når unionen er etablert, når den tyrkisk-islamske verden er samlet, vil de moralske verdiene straks bli synlige, og de vil spre seg til andre land. Ingen vil avvise dem. Hvis religionen forblir i hendene til de ignorante, hos mennesker med svak tro, eller hos folk som ikke leser bøker eller forstår verden, vil man ha terror, kaos, mord, fattigdom, motstand mot vitenskap, og mye annet.

Islam er en religion som er avhengig av samhold. Når den tyrkisk-islamske unionen er etablert, og når man har en spirituell ledelse, vil den spirituelle ledelsen eliminere disse manglene. De vil bli erstattet med kjærlighet, hengivenhet, medfølelse, vennskap og samhold. Resultatet vil bli en totalt perfekt sivilisasjon. Det er derfor jeg håper at man så snart som mulig får se dannelsen av en tyrkisk-islamsk union.(Associated Press of Pakistan, 6. september 2008)

 

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/33168/nar-folk-begynner-a-praktiserehttp://no.harunyahya.com/no/Articles/33168/nar-folk-begynner-a-praktisereWed, 27 Oct 2010 20:02:51 +0300
Islam fordømmer terrorisme Som muslimer fordømmer vi sterkt terrorangrepene på to store byer i USA den 11.september 2001, som resulterte i at tusenvis av uskyldige enten mistet livet eller ble skadet. Vi ønsker også å overbringe vår kondolanse til det amerikanske folk. Angrepene førte til at det oppstod diskusjoner rundt de virkelige årsakene til terror, og dermed har man fått mulighet til å fortelle verden at Islam er en religion preget av fred og kjærlighet, og som oppfordrer til medlidenhet og rettferdighet. Mange verdensledere, ledende nyhetsbyråer og TV- og radiostasjoner, forteller at vold er forbudt i sann Islam, og man er oppfordret til å skape fred mellom mennesker og nasjoner. De vestlige kretsene som har forstått den islamske religionen, og som har kunnskap om Islam slik den ble etablert av Allah, og slik det står om i Koranen, er tydelige på at ordene «Islam» og «terror» ikke går sammen, og at ingen guddommelig religion kan tillate vold.

Denne boken viser, i lys av Koranvers og Profetens (saw) sunnah, med eksempler fra historien, at terrorisme er forbudt, og at å fremme fred og trygghet er formålene med Islam.

Som kjent, har man i tiår hatt ulike former for terrorisme forskjellige steder i verden og av forskjellige grunner. Noen ganger har kommunistiske organisasjoner stått bak, andre ganger fascistiske grupper og radikale og separatistiske fraksjoner. Mens nasjoner som Amerika ofte blir rammet av angrep fra rasister og marginale terroristgrupper, har europeiske land vært senter for voldelige angrep fra terroristgrupper. 17. november i Hellas, RAF (Røde Armé Fraksjon) og nynazister i Tyskland, ETA i Spania, De Røde Brigader i Italia, og mange andre organisasjoner prøver å bli hørt gjennom terror, vold og drap på uskyldige og forsvarsløse mennesker.

Terrorismen forandrer seg i takt med forandringer i verden, og har økt sin makt og innvirkning ved hjelp av nye midler, gjort mulig av den teknologiske utviklingen. Spesielt har massekommunikasjonverktøy, som internett, økt terroristenes spennvidde og innflytelse betraktelig.

I tillegg til vestlige organisasjoner, finnes det også terrororganisasjoner med opphav i Midtøsten. Disse gruppene gjennomfører terrorangrep over hele verden. Folkene bak terrorangrepene har ofte kristne, muslimske eller jødiske identiteter, og det gjør at noen folk kommer med påstander som ikke sammenfaller med guddommelige religioner.

Sannheten er at selv om gjerningsmannen har en muslimsk identitet, kan ikke terroren de forøver bli merket som «islamsk terrorisme», akkurat som den ikke kunne blitt merket «jødisk terrorisme» hvis det var jøder som stod bak, eller «kristen terrorisme» hvis de var kristne. Det er fordi, slik vi vil utdype nedenfor, drap på uskyldige mennesker i religionens navn er uakseptabelt.

 

Vi må huske på at blant de som ble drept i New York og Washington, var det folk som elsket profeten Jesus (as) (kristne), profeten Moses (as) (jøder) og profeten Muhammed (saw) (muslimer). Med mindre man blir tilgitt av Allah, er drap på uskyldige en alvorlig synd og vil føre til straff i Helvetet. Ingen religiøse mennesker som frykter Allah vil gjøre noe sånt. Den eneste grunnen til at angriperen kan utføre slike voldelige handlinger er for å skade selve religionen. Det er mulig at de som utførte volden gjorde det for å presentere religion som noe ondt, å skille folk fra religion, og å skape hat mot de som er religiøst søkende. På den måten er ethvert angrep mot amerikanske borgere eller andre uskyldige mennesker, bak en religiøs fasade, i virkeligheten et angrep på religionen.

Religion krever verdier som kjærlighet, medlidenhet og fred. Terror, på den andre siden, er det motsatte av religion; den er ond, ubarmhjertig og krever blodutgytelse og lidelse. Derfor burde man finne årsaken til terrorisme i gudsfornektelse, og ikke i religion. Mennesker som har et fascistisk, kommunistisk, rasistisk eller materialistisk syn på livet burde heller bli sett på som potensielle gjerningsmenn. Navnet eller identiteten til personen som utfører angrepet er ikke viktig. Hvis han kan drepe et uskyldige menneske uten å blunke er han en ikke-troende, han er ikke en troende. Han er en morder uten frykt for Allah, hvor hovedmålet er å spille blod og skade andre mennesker. Av den grunn er «islamsk terrorisme» et misforstått konsept, som ikke går overens med Islams budskap. Faktisk er terrorisme (drap på uskyldige mennesker) en alvorlig synd i Islam, og muslimer er ansvarlige for å hindre at slike ting skjer, og fremme fred og rettferdighet i verden.

 

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/33167/islam-fordommer-terrorismehttp://no.harunyahya.com/no/Articles/33167/islam-fordommer-terrorismeWed, 27 Oct 2010 19:54:36 +0300
Realiteten av det jordiske livet Ikke-troende mener at det er umulig å forstå enkelte ting gjennom visdom. De hevder at døden, gjenoppståelsen fra de døde og livet etter døden er blant dem. Vi kan sammenlikne disse konseptene med fenomenet med drømmer og søvn. En som hardsnakket nektet for at han kommer til å stå opp fra de døde etter døden, og konstant unngår tanker om døden, er i virkeligheten ikke klar over at han opplever døden hver natt mens han sover, og på samme måte står opp igjen fra de døde når han våkner opp om morgenen. Koranens beskrivelse av søvn er til god hjelp for å forstå dette emnet:

«Gud tar til seg sjelene ved deres død, og også den som ikke er død, i dens søvn. Han holder tilbake den Han har bestemt døden for, og setter de andre fri til bestemt tid. I dette er visselig jærtegn for mennesker som tenker etter.» (Surat az-Zumar, 42)

«Han kaller dere til seg om natten, og Han vet hva dere har bedrevet om dagen. Så lar Han dere våkne en ny dag, slik at den bestemte livsfrist fullbyrdes. Derpå vil dere vende hjem til Ham, og så vil Han la dere få vite hva dere har gjort.» (Surat al-An'am, 60)


I verset over blir en tilstand hvor man sover referert til som «døden». Det er ikke et tydelig skille mellom «død» og søvn. Så hva skjer under søvnen som har så store likheter med døden?

Søvn innebærer at den menneskelige sjelen forlater kroppen den befinner seg i mens man er våken. Drømmer, på den andre siden, er at sjelen tar en annen form og begynner å oppfatte en helt annen setting. Vi kan aldri vite at dette er en drøm. Vi føler frykt, anger og smerte, vi blir opprømte eller opplever glede. I drømmene våre er vi sikre på at det som skjer oss er virkelig, og vi svarer ofte på samme måte som vi ville gjort mens vi var våkne.

Hvis det var teknisk mulig å blande seg inn utenfra og fortelle drømmeren at det han ser bare er følelser eller illusjoner, ville han helt enkelt ignorert denne advarselen og selv trodd at han ble gjort narr av. I realiteten korrelerer ikke disse oppfatningene med den eksterne verden, og det vi opplever i drømmene våre er summen av de bildene og oppfatningene Gud prosjekterer til sjelen våre.

Det viktigste punktet vi må huske på, er at den samme gudommelige loven fremdeles gjelder når vi våkner. Gud bekrefter gjennom Koranen at drømmer er under Hans vilje og kontroll:

«Den gang viste Gud deg dem i drømme som få. Hadde Han vist deg dem som mange, ville dere ha mistet motet, og kommet i strid om saken. Men Gud bevarte dere. Han vet hva som bor i hjertene.» (Surat al-Anfal, 43)

Dette verset, «Og Han lot dem fremstå som få i deres øyne da dere møttes, og dere som få i de andres øyne, slik at Gud kunne avgjøre saken slik den ble ordnet. Alle ting føres tilbake til Gud.» (Surat al-Anfal, 44) gir oss et klart bevis på at den samme loven også gjelder i det daglige livet. Faktum er at oppfatningene og bildene vi har av ulike ting er underkastet Guds vilje og skapelse, og at utenom dem finnes det ikke eksistens i den eksterne verdenen, slik det slåes fast i følgende vers:  

Sannelig, det var et jærtegn for dere da de to kampgrupper møttes. Den ene kjempet for Guds sak, den annen var vantro, og denne fortonet seg dobbelt så stor for øyet. Men Gud styrker med Sin hjelp dem Han vil. I dette er en påminnelse for dem som har øyne. (Surah al-'Imran, 13)

På samme måte som i drømmer, er opplevelser i det daglige livet og ting vi antar at eksisterer eksternt, i virkeligheten bilder prosjektert til sjelene våre av Gud, i tillegg til følelser Han gjør at vi oppfatter samtidig. Bilder og handlinger angående oss og andre skapninger, eksisterer fordi Gud skapte de relaterte bildene og oppfatningene ramme for ramme. Dette er forklart i Koranen:

«Det var ikke dere som hugget dem ned, men det var Gud som gjorde det! Da du kastet, var det ikke du, men Gud som kastet, for å prøve de troende med velgjerning. Gud hører, vet!» (Surat al-Anfal, 17)

Den samme gudommelige loven gjelder for skapelsen av livet etter døden og bildene og oppfatningene relatert til det. Når døden inntreffer vil alle relasjonene med denne verden og kroppen brytes. Sjelen er på den andre siden evig, fordi Gud blåste Sin ånd inn i den. Alt relatert til liv, død, oppstandelse og livet etter døden består utelukkende av utallige oppfatninger følt av den evige sjelen. Det er derfor det i forhold til grunnleggende argumentering ikke er en tydelig forskjell mellom skapelsen av denne verden og den av paradiset og helvetet. På samme måte er ikke overgangen mellom denne verden og etterlivet forskjellig fra å våkne fra søvnen og å fortsette det daglige livet.
Med oppstandelsen begynner et nytt liv i etterlivet, med en ny kropp. Straks oppfatningene relatert til paradiset og helvetet er prosjektert til sjelen, vil individet begynne å oppleve dem. Gud, Skaperen av alle bilder, lyder, lukter, smaker og følelser ved dette livet, vil på samme måte skape uendelige mange bilder og følelser relatert til paradiset og helvetet. Det er lett for Gud å skape alt dette:


«...Når Han har besluttet en ting, sier Han bare «Bli», og så blir det.» (Surat al-Baqarah, 117)

Et annet faktum verdt å merke seg er at på samme måte som at livet i denne verden virker tydeligere enn i drømmer, er også etterlivet sammenliknet med livet i denne verden, og akkurat som at drømmer er korte sammenliknet med dette livet, er også livet sammenliknet med etterlivet. Som kjent er ikke tiden statisk, slik det tidligere ble antatt, men et relativt konsept. Dette er et faktum som har støtte i moderne vitenskap. Når man drømmer, virker det som om en hendelse varer i mange timer, selv om den egentlig bare varer i få sekunder. Selv de lengste drømmene varer bare i noen få minutter. Likevel vil den som drømmer tro at det han opplever går over flere dager. I Koranen refereres det til forholdet med tiden:
«til Ham stiger englene og Ånden opp, på en dag hvis utstrekning er femti tusen år.» (Surat al-Ma'arij, 4)

«Han utsender Sitt styrende ord fra himmelen til jorden. Så stiger det opp til Ham på en dag, hvis mål er tusen år etter deres regning.» (Surat as-Sajdah, 5)


På samme måte kan man si at en person som har levd på jorden i mange lange år, egentlig har levd et kort liv her hvis man sammenlikner det med tide i etterlivet. Denne samtalen er fra dommen i etterlivet, og er et godt eksempel på dette: 


 

Han fortsetter: «Hvor mange år var dere på jorden?» Og de vil svare: «Vi var vel der en dags tid eller noe slikt, spør dem som holder regning.» Han sier: «Dere var kun kort tid, om dere bare visste. Trodde dere at Vi skapte dere for moro skyld, og at dere ikke ville bringes hjem til oss?» (Surat al-Mu'minun, 112-113)

Siden dette er tilfellet, er det tydelig at det er uklokt å risikere det evige livet for dette midlertidige. Dette blir spesielt tydelig når man tenker over hvor kort det jordiske livet er i forhold til livet etter døden.

For å konkludere er det vi kaller materie, og antas å ha en ekstern eksistens, ingenting annet enn sensasjonene prosjektert til den menneskelige sjelen av Gud. Man tror at kroppen tilhører en selv, men kroppen er ingenting annet enn et bilde som Gud prosjekterer til menneskets sjel. Gud forandrer bildene slik Han ønsker. Når bildet av kroppen plutselig forsvinner, og sjelen begynner å se nye illusjoner, med andre ord, når man dør, vil sløret foran øynene bli fjernet, forstår man at døden ikke er at man forsvinner slik man trodde. Dette står det om i Koranen:

«I dødsuklarheten kommer sannheten: «Dette er det du skydde.» Og det støtes i basunen. «Dette er dagen det ble truet med.» Alle kommer sammen med en som jager på, og et vitne, «Du brydde deg ikke om dette, så nå har Vi tatt bort ditt slør, og ditt syn er i dag skarpt.» (Surah Qaf, 19-22)

Ikke-troende vil da forstå sannheten:

«De sier: «Trøste oss, hvem har kalt oss frem fra vårt hvilested? Dette er det den Barmhjertige lovet, sendebudene har talt sant!» (Surah Ya sin, 52)

Fra og med da, vil den ikke-troende begynne å føle stor anger – den største av alle angere.


 

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/32929/realiteten-av-det-jordiske-livethttp://no.harunyahya.com/no/Articles/32929/realiteten-av-det-jordiske-livetSat, 23 Oct 2010 09:56:46 +0300
Til tross for alle sine svakheter, vil likevel mennesker, gjennom forsømmelse, glemme døden Adnan Oktar: Men se, Allah ga ikke dette bevisst til menneskene for at de skulle forstå hvor hjelpeløse de er. Det er på grunn av et opplegg man vil ha i Himmelen. Hvis det skjedde her, ville folk blitt arrogante. Her, på den andre siden, skapte Allah alt for at det skulle knuse menneskers stolthet.

Foredragsholder 2: Han holder tilbake belønningene inntil videre.

Adnan Oktar: Selvfølgelig. Mennesker er avhengige av omsorg. De ville blitt ulykkelige hvis de ble overlatt til seg selv. For eksempel trenger ørene hans å tas vare på, nesen hans trenger å tas vare på, øynene hans trenger å tas vare på og munnen og tennene trenger å tas vare på. Hele kroppen hans trenger omsorg. Man kan bare bli ren og vakker gjennom dette. Allah er Den som har skapt omsorg, men kun for at denne person skal erkjenne sin hjelpeløshet. De kan se svakhetene hver dag og natt. Allah skapte dette spesielt for å bryte ned folks stolthet og arroganse. Generelt sett, er det gitt oss for å bryte ned menneskers arroganse, men til tross for alle disse svakhetene, blir ikke folk påvirket. For eksempel: Han har fått kreft, men blir ikke påvirket av det. Han oppfører seg fremdeles overlegent til tross for kreften. Han roser seg selv for det; «Jeg blir behandlet på det mest moderne sykehuset» og liknende. Min bror, du er døende, og likevel oppfører du deg frem på den måten?

Foredragsholder 2: Selv når det gjelder gravene sine. De sier at; «Graven min vender mot sjøen».

Adnan Oktar: Naturligvis. Han sier at; «Se, familiegraven vår ligger ved sjøen». Han sier; «Den er dekket med marmor. Vi dekket hele med marmor.» Han sier; «Trærne er perfekte. Vi plantet redwood». Han sier; «Den har utsikt til sjøen». Måtte Allah tilgi. Selv ikke et barn ville gjort dette. Det er uforklarlig. Du er under den mørke bakken. Det er mørk og svart jord. Hvordan vil du se marmoren eller sjøen fra to meter under bakken? Hvorfor sier du dette? Du vil dra til et helt annet rike. Din sjel er hos Allah. Bare kroppen er igjen. Et eksempel er når en mann drar til frisøren og klipper håret, og håret blir liggende igjen. Vil håret gå og se på utsikten til Istanbul? Hva får håret ut av marmor?

Foredragsholder 2: Jeg tror at sånne folk som skryter av gravene sine, aldri har mistet noen de elsker eller setter pris på. Hvordan kan en person reklamere for sin grav og si at den er her og der?

Adnan Oktar: Allah skapte dette som et eksempel. Han viser oss hvordan folk kan bli forsømmende, og hvordan de entrer en tilstand hvor de ikke lenger reflekterer. I Koranen viser Allah de troende at fornektelse er et av Allahs mirakler. Allah sier at; «Bli forbauset av dette». Personen er forbauset over at de oppfører seg så stolt, at de blir fordervet og av deres anstøtelighet. Personen er forbauset fordi de ikke er klar over Allahs eksistens, og at de ikke er bevisste på seg selv. Personen er forbauset over at de glemmer døden.

Foredragsholder 2: Hvordan kan noen glemme døden?

Adnan Oktar: Vel, han glemmer, han tenker ikke engang på det insha'Allah. Han drar til sykehuset, han er nesten i en bevisstløs tilstand, det er tydelig at han snart skal dø, men han tuller rundt. Han er fremdeles imot religion, imot Islam.

Jeg kom bare til å tenke på det mens vi snakket om religion; man bør aldri tulle med religion, om Islam.


 

]]>
http://no.harunyahya.com/no/Articles/32928/til-tross-for-alle-sinehttp://no.harunyahya.com/no/Articles/32928/til-tross-for-alle-sineSat, 23 Oct 2010 09:48:43 +0300
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."